ยินดีต้อนรับสู่ อำเภอพรหมคีรี

ตำบลพรหมโลก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ทิศตะวันตกติดต่อกับเทือกเขาหลวง มีน้ำตกสวยงามเหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีต เป็นชุมชนเกษตรทำสวนผลไม้แบบผสมผสาน มีอาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้ที่โดดเด่น เช่น แกงเหลืองมังคุดคัด แกงไตปลา น้ำพริกลูกประ ผักกูดราดน้ำกะทิ เป็นต้น

มีประเพณีทางศาสนาพุทธที่โดดเด่นคือประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และประเพณีทำบุญให้ทาน โดยเฉพาะประเพณีทำบุญให้ทานไฟจะเป็นการทำบุญด้วยอาหารคาว หวานที่ปรุงเสร็จใหม่ ๆ

ยินดีต้อนรับสู่

อาหารพื้นถิ่น อำเภอพรหมคีรี