ยินดีต้อนรับสู่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Faculty of Management Science, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.