เม็ดสาคู & แป้งสาคู

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มทำนาบ้านสากเหล็ก

แป้งสาคู ขนาด 500 กรัม

80฿

เม็ดสาคู ขนาด 500 กรัม

80฿

แป้งสาคู ขนาด 1000 กรัม

160฿

เม็ดสาคู ขนาด 1000 กรัม

160฿