โทรสั่งสินค้า 065-0528288
Featured Products

สินค้า

ปลาทะเลปลอดภัย ถูกหลักอนามัย รสชาติอร่อย กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลปากพูน

Best Price For You

Deal of the day

การนำปลาขนาดเล็กที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ผ่านสูตรการทำเฉพาะของชาวบ้าน

ปลาหวาน

150฿ now 100฿ only