ผลิตภัณฑ์

แป้งสาคูและเม็ดสาคู

ชุมชน

กลุ่มทำนา บ้านสากเหล็ก ต.อินคีรี อ.อินคีรี

ช่องทางการจัดจำหน่าย

093-7167552 (คุณเพียงใจ ลายพยัคฆ์)

Icon

การตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์สาคู

Icon

ชื่อตราสินค้า

กลุ่มทำนา บ้านสากเหล็ก

Icon

ชื่อผลิตภัณฑ์

แป้งสาคูและเม็ดสาคู

Icon

ชื่อผู้ผลิต

คุณเพียงใจ ลายพยัคฆ์ กลุ่มทำนาบ้านสากเหล็ก 39/1 หมู่ 2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

Icon

แหล่งที่มาผลิตภัณฑ์

บริเวณริมฝั่งคลองสายต่าง ๆ ของตําบลอินคีรีนั้นพบความหลากหลายของพรรณพืชชุ่มน้ำจํานวนมาก โดยเฉพาะพืชประจําถิ่นภาคใต้ นั่นคือ ต้นสาคู (Sago palm, Metroxylon spp.) ต้นสาคูเป็นพืชที่มีบทบาทสําคัญในฐานะเป็นพืชหลักในพื้นที่ชุ่มน้ำ กระจายตามคลอง หนอง พรุ เรียกว่า ป่าสาคู จากต้นสาคูสู่ผลิตภัณฑ์สาคูเป็นภูมิปัญญาที่ผูกพันกับวิถีการใช้ชีวิตของชาวบ้านในตำบลอินคีรี โดยการนำผลิตภัณฑ์แป้งสาคูมาประกอบอาหาร ปราศจากสารปรุงแต่ง มีกลิ่นและรสเป็นเอกลักษณ์ สีขาวอมชมพูที่ไม่เหมือนใคร แป้งสาคูช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้

Icon

กระบวนการผลิต

การนำลำต้นสาคู ตัดเป็นท่อน ประมาณ 1 เมตรจาก 1 ต้น ยาวประมาณ 10 เมตร จากนั้นนำมาถูด้วยเครื่องจักร แล้วนำเนื้อที่ถูมาขยำบนผ้าขาว เพื่อแยกแป้งแยกกาก ขยำทำความสะอาดแป้งสาคู 4-5ครั้งจำนวน 3-4 วัน ซึ่งต้นหนึ่งจะได้เนื้อแป้งสาคูประมาณ 80-100 กิโลกรัม ซึ่งหากเป็นต้นสาคูที่โตเต็มที่ ซึ่งอายุที่จะตัดมาทำแป้งได้คือ 8-10 ปีจากนั้นก็จะร่อนเม็ด ตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 วันเป็นอย่างต่ำหรือจนกว่าแป้งจะแห้งดี

Icon

อัตลักษณ์ชุมชน

ด้วยสภาพดินของตำบลอินคีรีส่งผลให้ต้นสาคูมี จำนวนมากซึ่งจะนำไปผลิตเป็นแป้งสาคูมีคุณภาพดี โดยชุมชนไม่ได้ปลูกต้นสาคูแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดั้งเดิมและขยายพันธุ์ต่อแบบธรรมชาติ สาคูบ้านสากเหล็กจะมีที่แตกต่างจากที่อื่น โดยจะมีสีขาวนวล เพราะมาจากการล้างแป้งสาคูที่พิถีพิถัน ล้างแป้งสาคู่วันละ 2-3ครั้ง ยาวนานถึง5วัน แป้งจึงไม่มีกลิ่นสาบสีจะสวยตามธรรมชาติ

Icon

ขั้นตอนหรือวิธีใช้ของสินค้า

สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือขนมหวาน เช่น ขนมสาคู ขนมปากหม้อ ลอดช่อง เป็นต้น

Icon

ช่องทางการจัดจำหน่าย

โทร.098-4081779 (ผู้ใหญ่พรชัย กลิ่นทิพย์) โทร.093-7167552 (คุณเพียงใจ ลายพยัคฆ์)

Icon

การเก็บรักษา

เก็บในอุณหภูมิห้องปกติ เก็บไว้ได้นานเป็นปี สด สะอาด ปราศจากสารเคมี

Icon

วีดีโอ

ติดต่อผู้ผลิต

คุณเพียงใจ ลายพยัคฆ์ กลุ่มทำนาบ้านสากเหล็ก

39/1 หมู่ 2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

093-7167552 (คุณเพียงใจ ลายพยัคฆ์)

098-4081779 (ผู้ใหญ่พรชัย กลิ่นทิพย์)

เพียงใจ ลายพยัคฆ์