ระบบศิษย์เก่า

Alumni of the Faculty of Management Science

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ยินดีต้อนรับศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่าของคณะได้ ด้วยการกดปุ่ม "ลงทะเบียน""

ลงทะเบียน

ติดต่อคณะ

ที่อยู่

อาคารพรหมโยธี เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

Email

manage@nstru.ac.th

โทรศัพท์ / โทรสาร

075-809845 / 075-377650